Lagar gällande kroppsskydd

Innan du skaffar någon typ av kroppsskydd är det viktigt att du tar reda på om det är förenligt med de lagar som gäller där du befinner dig (det är dock i de allra flesta fall lagligt att köpa och bära skyddsväst). Det är viktigt att man tar sig tid att ta reda på om det är möjligt att skaffa sig en skyddsväst på laglig väg där du bor. Det är du själv som till syvende och sist kommer att hållas ytterst ansvarig för att se till att du enligt lag är berättigad att äga och bära kroppsskydd där du befinner dig. Det enda sättet att vara säker på att man har rätt att köpa och bära kroppsskydd är att ta upp det med sina lokala myndigheter.

När man införskaffar kroppsskydd görs ingen bakgrundskoll eller kontroll av brottsregistret. Det betyder att man måste ta reda på om man har laglig rätt att köpa en skyddsväst innan man genomför köpet. Om det visar sig att man har en skyddsväst och ett brottsligt register, kommer man själv att hållas ansvarig för innehavet av skyddsvästen och måste acceptera eventuellt påföljande konsekvenser.

Man kan ringa sin lokala polisstation för att ta reda på vilka lagar som gäller kring kroppsskydd där man befinner sig. Detta är mycket viktigt och att man ser till att följa gällande lagar. I de allra flesta fall får laglydiga medborgare köpa och använda kroppskydd, men vi rekommenderar alla kunder att rådfråga sina lokala myndigheter före införskaffandet..