Fakta om hårda ballistiska plattor

Många människor tar sig inte tid att lära sig om de olika typer av kroppsskydd som finns på marknaden. Det finns olika grader av skydd som man kan skaffa sig för att vara skyddad, oavsett vilken situation man hamnar i. Om man är på väg till en krigszon, behöver man en annan typ av skydd än om man bara ska till en annan del av staden.

Hårda ballistiska plattor är en typ av kroppsskydd som ger det extra skydd man behöver för att hålla sig säker i vilken krigszon som helst. De hårda ballistiska plattorna är oftast gjorda av keramik eller Dyneema®. När man väljer vilken typ av kroppsskydd man skall bära är det viktigt att man noga och realistiskt utvärderar den situation man kommer att befinna sig i.

Om man är på väg till ett område som kräver att man kan röra sig snabbt kanske keramiska plattor inte är det idealiska alternativet. Keramiska plattor erbjuder ett gott skydd från många olika typer av ammunition, bland annat gevärskulor. Med sina högt beskyddande egenskaper är de också väldigt tunga och otympliga. Om man behöver kunna röra sig snabbt kan det vara svårt om man bär keramiska plattor. Plattorna av Dyneema® är betydligt lättare än de keramiska plattorna och erbjuder också ett gott skydd. De låter användaren röra sig smidigt och få det skydd han/hon behöver för att vara trygg.

Plattor som bärs i en väst kan vara svåra att bära för någon som inte har en tillräckligt stark överkropp. En person med stark överkropp kan klara av att bära skyddsvästen bättre än någon med svagare överkropp. Det är viktigt att man tar sig tid att bära de hårda ballistiska plattorna innan man faktiskt befinner sig i en hotfull miljö. Detta ger möjlighet att avgöra hur rörlig man är när man bär västen och hur man skall göra för att hålla sig säker när man bär den. Det finns många som genomför avancerade övningar medan de bär västen innan de ger sig ut i strid. Det hjälper en att ta reda på hur rörlig man är när man bär västen, vilket kan göra att man slipper bli skadad under strid.

Det är viktigt att inse att kroppsskydd skyddar till en viss gräns. Man måste vara smart när man bär alla typer av kroppsskydd. När man befinner sig i extrem fara är det viktigt att veta hur snabbt man kan röra sig när man bär västen. Snabba rörelser är ofta mycket svåra att åstadkomma när man bär hårda ballistiska plattor, vilket gör att man måste vara medveten om att man bör hålla sig inom ett mer säkert område, snarare än utsätta sig för skottlossning.