Information om överskottsvaror efter avslutat kontrakt

Poster i en kontraktsavslutning kan vara en av två saker:

I första fallet där vi bjuder på ett kontrakt för viss utrustning till ett visst företag/statlig förvaltning/organisation, som exempelvis kan gå ut på att leverera glock-hölster till australiensiska beväpnade polisen, måste vi lämna vår produkt för anbud. Vi kommer då att gå till en tillverkare, exempelvis Safariland och köpa en produkt för anbud. Nu kanske vi behöver köpa 10 poster och bara skicka ett exemplar vidare (som återlämnas till oss i alla fall). I det här fallet har vi då kvar 10 nya Safarilandhölster, som vi säljer kraftigt rabatterade via vår webbplats.

Det andra fallet är där vi har lämnat anbud på ett kontrakt, och vunnit, och avtalet löper ut. För att ge ett exempel kan vi ha ett avtal med en polisstyrka i Storbritannien för att förse dem med kroppsskydd under en 5-årsperiod och i slutet av 5 årsperioden kan vi ha 100 helt nya, oanvända västar kvar, som vi igen måste sälja med kraftig rabatt via vår webbplats.

Vi får kontraktsslutposter bestående av en mängd olika poster och för att ge ett exempel på en kvantitet som vi har tillgängliga i slutet av kontraktet: Senaste året använde SafeGuard över 2 miljoner amerikanska dollar på att köpa produkter för att använda som prov (se första fallet) och vi hade över en miljon US dollars värde av utrustning kvar efter kontraksslutet (se andra fallet). Det finns således stora besparingar att göra på att utnyttja våra kontraktsslutserbjudanden.